Voor wie

Je wilt het roer omgooien, maar je weet nog niet precies in welke richting...

 

De retraite heeft mij op een plezierige en efficiënte wijze dichter bij mijn kern gebracht, zodat ik met vertrouwen de volgende stappen in mijn leven kan zetten. Wouter verstaat de kunst om als playing captain een sfeer van saamhorigheid te creëren, én op het juiste moment door te pakken om tot resultaat te komen.

 

Stijn Tilanus

Voor wie

 

‘Je wilt het roer omgooien, maar je weet nog niet precies in welke richting.’

 

Je hebt ‘alles’ wat je hartje begeert. Een lieve partner, kinderen, leuk werk, een mooi huis, regelmatig vakantie, maar er knaagt iets …’

 

Je hoort steeds een irritant stemmetje: Hoe lang blijf je in deze situatie hangen?

Is dit het werk dat je echt wilt blijven doen? Ben je ergens bang voor? Kom eens uit je luie stoel!

 

Wil je rust in je hoofd, dan is het tijd om keuzes te maken en daarvoor te gaan. Dat doe je door eens stil te staan. Die ‘actie’ brengt je soms verder dan 10 stappen vooruit. Het gaat om:

 

een pas op de plaats maken,

door actief op reis te gaan

letterlijk en figuurlijk

 

Begeleider

 

Reisbegeleider is Wouter van Leusen. Hij is ervaringsdeskundige op het laten uitkomen van zijn dromen. Dit programma is een mooi voorbeeld van een verwezenlijkte droom.

 

Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt van pensioenadviseur, naar Financieel Planner naar Financial Life Planner en gecertificeerd coach Managing Motivation Services. Zijn werkervaring was in het begin vooral op het gebied van cijfers. De factor ‘mens’ is later steeds belangrijker geworden en staat nu centraal. Hij daagt je uit en stimuleert je zaken van andere, ongebruikelijke kanten te bekijken. Later kan hij desgewenst het resultaat van het programma in financieel perspectief plaatsen.

 

Wouter is groot liefhebber van Spanje, een duursporter die graag zijn grenzen opzoekt, die graag doelen stelt, houdt van afvinken en die ook zomaar lekker in de zon kan zitten. Zijn motto is: zoveel mogelijk genieten van het leven, hier en nu.

 

Lange termijn

 

Na de afronding van het programma is het mogelijk met Wouter je doelstellingen en dromen te vertalen in een ‘Financieel Leven Plan’. Je onderzoekt samen hoe je je plannen financieel kan onderbouwen. Je borgt daarmee als het ware je voornemens en vergroot de kans op het laten uitkomen van je dromen.

 

 

Programma

 

Voorafgaand aan het programma formuleer je met Wouter je doelstellingen die het startpunt van je ‘reis’ vormen. Iedere deelnemer heeft zijn eigen doelen en doorloopt zijn/haar eigen proces. Voor elke deelnemer heeft Wouter een passende benadering.

 

In Juseu is er letterlijk ruimte. Ruimte voor alleen zijn en ook voor samen. Voor lopen in de prachtige natuur en ook voor wandelen langs de thema’s: jij en de mensen om je heen, werken, wonen, genieten en dromen.

Je hebt één op één gesprekken met Wouter en neemt deel aan gezamenlijke sessies.

 

Je verblijf in Spanje verloopt in een sfeer van loslaten en ontspanning. Je krijgt inzicht door afstand en door een andere manier van kijken naar je leven en je werk. Je doet inspiratie op voor vervolgstappen. Daarbij kom je ook culinair aan je trekken.

 

Na vier tot zes weken vindt er een afsluitende bijeenkomst plaats in Haarlem. Natuurlijk ben je welkom om eerder contact op te nemen met Wouter.

 

Copyright © FinancieelBewustZijn All Rights Reserved | Design: WithCompliments WebDesign